Műszaki ellenőrzés

Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése:

 • Orfű, Dollár utca 42/C számú ingatlanon létesítendő „sporttelep” építési munkálatain műszaki ellenőri feladatok ellátása
 • Nagykozár, Nap utca családi ház építése
 • Pécs, Donátusi út családi ház átépítése, bővítése
 • Pécs, Megyeri tér 70 lakás + 3 üzlet társasház építése
 • Kisbeszterce – Vendégház kialakítása

 Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése:

 • Pécs, Hungária u. 53. szám alatti “Magasház” bontásához kapcsolódó terelőút építése
 • Pécs Honvéd – Ifjúság utca csomópontbővítés
 • Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő közutak fenntartási munkálatainak műszaki ellenőrzése.
 • Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén megtörtént vízi-közmű rekonstrukciós és fejlesztési munkálatait követő úthelyreállítások műszaki ellenőrzése

Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése:

 • Pécs Város Víziközmű-fejlesztés I. ütem
 • Pécs Tüskésréti tó helyreállítása
 • Pellérd, Ipari parkban vízvezeték és szennyvíz-csatorna kiépítése
 • Pogány Község szennyvízelvezetéssel kapcsolatos fejlesztése című projekt alapján építési és gépészeti feladatok kivitelezése.
 • Vizi – közmű rekonstrukciós tervezési és kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése (ivóvíztermelő hálózaton és a hozzá tartozó műtárgyakon; ivóvíz hálózaton és a hozzá tartozó műtárgyakon; szennyvízhálózaton és a hozzá tartozó műtárgyakon; szennyvíztelepen lévő műtárgyakon)
 • „Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése” 2001/HU/16/P/PE/009
  II/B üteme keretében a szennyvízcsatorna-hálózat és a vízellátó-hálózat bővítése,” (FIDIC piros könyv1999)